Exploració dels oceans

EXPLORACIÓ DELS OCEANS

Immersió en un submarí: en la obscuritat també hi ha vida

T’has fixat alguna vegada en els organismes que hi ha al fons del mar? Saps com s’exploren avui dia els oceans? Descobreix-ho amb aquest taller, on farem una immersió simulada en un vehicle submarí tripulat, posarem a prova la nostra capacitat d’observació i aprendrem sobre els reptes que suposa l’estudi de les profunditats marines.

 

La utilització de les noves tecnologies per a l’estudi dels mars i els oceans ha permès explorar sense límits els oceans, però, sobretot, estudiar, observar i recollir mostres d’organismes causant un impacte molt menor sobre el medi marí. Alhora, aquestes noves tecnologies poden permetre fer més visibles les zones profundes del mar a la societat i conèixer, per exemple, l’impacte humà que reben. Volem donar a conèixer com són alguns dels fons marins on el nostre grup de recerca treballa, alhora que volem incentivar la capacitat d’observació dels participants, perquè creiem necessari fomentar una actitud d’observació i reflexió davant la immensa i constant quantitat d’informació visual que ens arriba avui dia en les nostres vides quotidianes.

 

#tallersubmari #elmarafons

Exploració dels oceans – Immersió en un submarí: en la obscuritat també hi ha vida

L’exploració dels oceans -especialment de les grans profunditats on no hi ha llum, on les temperatures són molt baixes i la pressió es altíssima-, és un dels grans reptes de la societat/recerca per aquest segle. Malgrat els esforços de les darreres dècades, en les que s’han intensificat les expedicions per tots els oceans, encara només coneixem aproximadament un 10% dels oceans i mars del planeta. Un gran avenç s’ha fet a les zones litorals gràcies a la seva major accessibilitat i al desenvolupament de tècniques d’exploració com l’escafandra autònoma. També, la utilització de sistemes de presa d’imatges, tant fotogràfiques com de vídeo, ha permès que molts dels nous descobriments puguin arribar a tothom i, fins i tot, que l’exploració de les zones litorals hagi estat duta a terme no només per investigadors sinó també de vegades per submarinistes no professionals. Aquestes exploracions han estat un poc acotades en l’espai degut a les limitacions pròpies del temps que els submarinistes poden romandre sota l’aigua. Un pas de gegant ha estat la utilització de robots marins equipats amb càmeres que han fet possible observacions de molt més abast i més continuades i, per tant, que han permès ampliar encara més el coneixement dels fons marins.

 

La robòtica marina ha permès anar més enllà del que s’havia pogut arribar amb tècniques de submarinisme. Avui dia els robots marins poden arribar a explorar des de la zona litoral fins a grans profunditats, fins a milers de metres de fondària. Aquests robots treballen normalment amb connexió directa amb la superfície gràcies a cables que els connecten als vaixells i que permeten no només veure en directe allò que s’està prospectant sota l’aigua sinó que també permeten que hi arribi l’energia necessària per al moviment i il·luminació del robot.

 

Si bé la robòtica ha suposat un gran avenç per l’exploració dels oceans, el pas definitiu l’han donat els submarins tripulats. La connexió per cable dels robots amb la superfície limita força les operacions d’aquests robots en llocs on els cables poden enganxar-se, com per exemple en parets verticals, en espais entre talussos com els canyons submarins, en zones de grans blocs de pedra, etc. Els submarins tripulats poden solucionar aquest problema per la seva autonomia. A més, els submarins poden estar equipats amb una gran varietat d’aparells de mostreig i de recollida d’imatges. De fet, els submarins són avui dia la millor eina que tenim per explorar sense límits els oceans, però sobretot, per estudiar, observar i recollir mostres amb el menor dels impactes sobre el medi marí.

 

Potser, de fet, el major avenç de la utilització de les noves tecnologies per a l’estudi dels mars i oceans ha estat el fet que ja no cal malmetre els ecosistemes marins per a estudiar-los. Ens explicarem: fins fa pocs anys, l’única manera que teníem de conèixer, per exemple, el que hi ha al llit marí, era mostrejar mitjançant dragues el fons i dur cap a la superfície el màxim de material possible. A partir del que es recollia amb les dragues, ens fèiem una idea de la vida que es troba al fons marí, però alhora aquestes dragues, sobretot les que s’arrossegaven pel fons, destrossaven en major o menor grau aquell fons. No teníem altra manera de conèixer el llit marí;  gràcies a elles es va avançar molt en els estudis, malgrat la intrusivitat del mètode. Teníem una informació indirecta ja que tot el que ocupava una àrea mostrejada es concentrava en una mostra compacta, però això tenia altres desavantatges: per exemple, no ens permetien saber com estaven distribuïts i organitzats en l’espai els diferents organismes i espècies. En canvi, la robòtica marina i els submarins tripulats ens permeten veure i analitzar amb cura, no només les espècies i la seva densitat i freqüència, sinó també la seva distribució en l’espai i l’estructura de les comunitats que formen. A més, aquestes tècniques permeten tornar les vegades que calgui al mateix lloc i poder estudiar com van canviant les comunitats en el temps. Ara només es recullen alguns exemplars d’espècies desconegudes, per poder saber què són –és a dir, per poder identificar-les- en les filmacions i fotografies, o alguns exemplars per realitzar experiments per conèixer millor la biologia i l’ecologia de les espècies. Així, aquestes tecnologies han contribuït a fer una recerca que té més en compte encara la conservació dels oceans i mars.

 

Però en aquest taller també volem transmetre un altre missatge, molt senzill però molt important. La possibilitat de poder explorar els fons marins i poder-los estudiar i mostrar després és una oportunitat única que no es pot desaprofitar; en aquesta exploració, tots els detalls són importants perquè ajuden a prendre decisions i a poder re-programar les immersions o prospeccions en funció d’allò que es va trobant en cada immersió. Cal ser molt bon observador i saber fixar-se tant en les espècies i aspectes més generals com en les coses rares o els esdeveniments singulars. En aquest cas, especialment en les immersions en submarins, sempre considerem que per ser un bon oceanògraf cal ser abans de tot, un bon observador. Per això hem dissenyat aquest taller com un taller d’observació.

 

En un context més ampli podríem dir que considerem que el món mediàtic actual utilitza contínuament estratègies per atreure l’atenció cap temes específics seguint estratègies de publicitat. Es condueix l’atenció de l’observador de manera molt hàbil per a què amb el mínim esforç es fixi en alguns temes predeterminats. Aquesta estratègia generalitzada va acompanyada per una reducció tant passiva com activa per l’interès en captar nova informació i per semblar que per una major sensació de què ens deixem portar per allò que s’ofereix de manera fàcil. A poc a poc, la capacitat de parar atenció als senyals que ens arriben del voltant es va perdent degut, per una banda a la facilitat per accedir a la informació que se’ns proporciona i per altra banda, a què tenim una acumulació d’informació que ens porta al col·lapse i a la pèrdua d’interès per buscar més. Aquest taller vol ser una aposta per incentivar la capacitat d’observació dels participants i per a què aquesta capacitat pugui permear més en la nostra vida quotidiana.

Durada aproximada del taller

Entre 20 minuts (presentació + vídeo) i 1 hora (inclou xerrada de 45 minuts).

Muntatge 

Aproximadament 1 hora. S’ha de tenir en compte aquest temps de muntatge a l’hora de planificar l’activitat. Es requereix el mateix temps per al desmuntatge.

Materials que oferim per al taller

 • Maqueta d’un submarí de fusta de 360 cm de llargària, 180 cm d’amplària, 215 cm d’alçària i uns 100 kg de pes. Dins el submarí, una moqueta cobreix el terra; es disposa d’un banc perquè seguin 3 persones, si cal. La maqueta té una capacitat d’entre 12 i 15 persones assegudes, aproximadament.
 • Entrada al submarí accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Un vídeo explicatiu de com es fa, en general, una immersió en submarí des dels vaixells oceanogràfics, i que serveix de referència per al taller. Té una durada d’uns 5-10 minuts.
 • Quatre pòsters apaïsats de 120 x 80 cm.
 • Un ordinador.

 

Opcional:

 • Una xerrada feta per un membre d’un equip de recerca, d’uns 45 minuts de durada i titulada «L’exploració dels oceans: el paper de les noves tecnologies».
 • Mapa del relleu submarí del Mediterrani, de 700 x 500 cm, que es deixa a terra i es pot trepitjar.

Requeriments tècnics del centre que vulgui rebre el taller

Per al submarí:

 • Un endoll de 220 V.
 • Espai suficient per col·locar la maqueta (dimensions: 4 x 4 m de base i uns 2 m d’alçària).Ha de ser un espai idealment cobert, ja que el submarí és de fusta i no es pot mullar.
  • Un espai per col·locar la pantalla i l’ordinador, i que disposi de projector per passar el vídeo explicatiu situat a l’exterior del submarí (imatges de la immersió i del submarí des del V/O García del Cid).
  • Suport per als 4-5 pòsters o bé espai suficient a la paret per penjar-los.
 • Un projector.

 

Per a la xerrada:

 • Un projector.
 • Sala d’actes o similar on fer la xerrada.

 

Per al mapa:

 • Espai de 700 x500 cm a terra.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies